هواساز هایژیک – پکیج یونیت و ایرواشر

5

هواساز هایژنیک (بهداشتی)

مشخصات فنی هواسازهای هایژنیک )بهداشتی( :

ساخت هواسازها در مدل های استاندارد از 1200 تا 50000 CFM و ساخت در ظرفیت های باالتر به صورت سفارشی

ساخت هواسازها در انواع یک یا چند منطقه ای (افزودن ترمینال باکس های کنترل جریان هوا در کانال ها) و انواع عمودی ، افقی و L

استفاده از الكتروموتورهای مارک زیمنس آلمان یا موتوژن ایران باكالس حفاظتیIP55و عايق حرارتی كالسF

ایرواشر(دستگاه سرمایشی و گرمایشی)

مشخصات فنی ایرواشر :

ساخت ایرواشرها در مدل های استاندارد از 2000 تا 60000 CFM و ساخت در ظرفیت های باالتر به صورت سفارشی

ساخت ايرواشرها تا ظرفیت 15000 CFM به صورت يكپارچه و باالتر از آن به صورت سه تکه

طراحی ايرواشرها در سه كالس (كالس 4 جهت اماکنی كه به سطح رطوبت كم نياز دارند، كالس 6 جهت اماکنی که به سطح رطوبت متوسط نیاز دارند و كالس 8 جهت اماکنی كه به سطح رطوبت باالیی نیاز دارند)

7
6

پکیج یونیت (روف تاپ پکیج)

مشخصات فنی پکیج یونیت :
کمپروسور از نوع اسکرال ، اسکرو یا پیستونی (متناسب با ظرفیت یا شرایط کاری) مارک کوپلند ، دانفوس ، هنبل یا بیتزر

کمپرسور مجهز به سیستم کنترل اتوماتیک دمای روغن ، پورت های جداگانه برای اکونومایزر و تزریق مایع ، کنترل فاز ، شیر یک طرفه در قسمت دیس شارژ ، لول سوئیچ روغن ، ایزوالتور ارتعاشی ، شیر اطمینان داخلی ، هیتر برقی برای روان سازی و جدا نمودن گاز از روغن

خنک کاری موتور الکتریکی کمپرسورها با جریان گاز خط ساکشن

هواساز

مشخصات فنی روفتاپ پکیج، ایرواشر و هواساز های اینورتر فوق کم مصرف با استهلاک بسیار پایین :

کمپرسورهای اینورتر:

در کمپرسورهای  دور ثابت کنترل کمپرسور جهت تنظیم دما بوسیله خاموش و روشن شدن کمپرسور کنترل می شود که باعث می شود…

هوا ساز-هایژنیک-یونیت-ایرواشر