مشخصات فنی مبدل حرارتی پوسته و لوله (شل اند تیوب) :

بدنه (پوسته) از نوع كربن استیل ، استنلس استیل و یا برنج و تیوب های داخلی (لوله ها) از جنس مس ، استنلس استیل ، كربن استیل و یا برنج (با توجه به نوع سیال و خورندگی سیال جاری در آن)
ساخت مبدل با بدنه بسيار مستحكم و كامال آب بندی شده با سطوح داخلی و خارجی ضد زنگ و عایق کاری پوسته آن با فوم پالستيكی به ضخامت ۱۹ میلی متر
جوشکاری دقیق پوسته خارجی
جوشكاری با تجهیزات MTIG و MAG/MIG
استفاده از لوله های بدون درز در ساخت کویل
Rolling و Welding تيوب ها به تيوب شيت ها مطابق استاندارد ASME و TEMA
سندبالستينگ مبدل ها
طراحی مبدل ها با قابلیت مونتاژ و دمونتاژ آسان جهت سرويس و نگهداری
تعبیه بوشن هايی بر روی مبدل جهت تخليه سيال درون پوسته و سیال درون لوله و نیز هواگیری مبدل
طراحی مبدل بر اساس اطالعات فنی و موارد مورد نیاز ارائه شده از طرف مشتری و به بهترين و مناسب ترين شکل از نظر طرح و قیمت
انتخاب مواد متناسب با فشار و درجه حرارت کاری مبدل ساخت تيوب باندل های U شکل ، تيوب باندل های با تيوب شيت متحرک و ثابت (معموال جنس باندل ها از تيوب های مسی و جنس تيوب شيت ها از كربن استيل است)
لوله های مبدل در اندازه های استاندارد ۸/۳ , ۲/۱ , ۸/۵ , ۴/۳ , ۱ اینچ با ضخامت های ۹٫۰ و ۷٫۰ میلی متر

آپشن ها

استفاده از پوسته و لوله های كاپرنيكل ، كربن استيل ، برنجی ، استينلس استيل ۳۱۶ و …
ساخت تيوب شيت ها از مواد كربن استيل فورج شده ، استنلس استيل ، فسفر برنج ، مس و …
طراحی مبدل های خاص با استفاده از نرم افزار HTFS ASPEN
تعبیه ستاره های ۵ پر آلومینیومی جهت ایجاد جریان مغشوش در سیال و افزایش ضریب انتقال حرارت