ساخت انواع سردخانه های:

 بالای صفر

 پیش سرد

 زیر صفر

 تونل انجماد

کشتارگاهی

نگهداری میوه و سبزیجات

و…

 با استفاده از تکنولوژی اینورتر (فوق کم مصرف)

استفاده از مبدل های حرارتی

استفاده از سیستم آبی جهت کاهش دما و ساخت سردخانه تا دمای ۴۰ درجه زیر صفر

انتخاب صحیح تجهیزات سردخانه:

اولین گام انتخاب صحیح تجهیزات برودتی مورد استفاده در پروژه است.

۱-کمپرسور سردخانه

۲-نوع و ضخامت عایق سردخانه

۳-تابلو برق مناسب

۴-انتخاب کندانسور و اواپراتور با فن های آکسیال با مصرف بهینه

۵-اجرای صحیح سازه سردخانه

۶-استفاده از سیستم اوپراتوری مناسب و بهینه

۷-استفاده از بانک خازن و اینورتر

حال به تشریح موارد فوق می‌پردازیم:

۱کمپرسور سردخانه:

کمپرسور سردخانه را باید به نحوی انتخاب کرد که مطمئن باشیم بار برودتی به درستی انتخاب شده باشد و در زمان مناسب دیفراست انجام و در زمان بهینه به دمای هدف رسیده باشد که خود مستلزم محاسبات دقیق فنی مهندسی است.

دیگر مسئله مورد بحث انتخاب کمپرسوری است که خود با قدرت مشخص نسبت به سایر برندها یا مدل ها در آن بازه دمایی با مناسب ترین مبرد بیشترین ضریب عملکرد سرمایی را برای ما داشته باشد.

۲نوع و ضخامت عایق سردخانه:

ضخامت مناسب عایق و کیفیت عایق می‌تواند کمک بسیاری در کاهش مصرف انرژی شود هرچند که نصب این عایق ها که اکثرا ساندویچ پانل هستند از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

متاسفانه در برخی موارد هیچگونه توجهی به نصب و کیفیت عایق نمی شود و پرت انرژی به شدت صورت می‌گیرد. عایق سردخانه باید تمامی محیط اتاق های سرد را در بر داشته باشند و حتما باید در رفت و آمد پرسنل نظارت داشت و همچنین وجود سیستم های پرده هوا یا مشابه لازم است.

۳تابلو برق مناسب:

تابلو برق هوشمند و دارای فرامین کنترلی در کاهش مصرف برق بسیار تاثیر گذار است.

تشخیص مدت زمان لازم برای دیفراست و قابلیت نصب اینورتر و بانک خازن یکی از اصلی ترین خصوصیت های یک تابلو برق خوب است.

قابلیت کنترل از راه دور و مدیریت روشن شدن به صورت مجزا به منظور کاهش مصرف انرژی نیز یکی دیگر از خصوصیات یک تابلو برق خوب است.

۴انتخاب کندانسور و اواپراتور با فن های آکسیال با مصرف بهینه:

انتخاب تجهیزات مناسب برای کندانسور و اواپراتور نیز در مصرف انرژی تاثیر بسزایی دارد. مناسب بودن حجم کندانسور و اواپراتور باعث جلوگیری از اضافی شدن زمان کارکرد کمپرسور برودتی می‌شود.

انتخاب مناسب فن نسبت به هوادهی تعداد و مصرف انرژی باید کنترل شود و تعداد فن ها به اندازه کافی و دارای برچسب مصرف انرژی با درجه لازم باشد.

۵اجرای صحیح سازه سردخانه:

سازه باید به گونه‌ای باشد که ستون ها و یا کف زمین قابلیت انتقال حرارت به مجیط بیرون را نداشته باشند. کف اتاق های سرد به خوبی عایق شده باشد و ساندویچ پانل ها به درستی در دیواره ها قرار گرفته باشند.

۶استفاده از سیستم اوپراتوری مناسب و بهینه:

پرسنل و افرادی که در یک سردخانه کار می‌کنند باید به خوبی مسائل سردخانه آگاهی داشته باشند و در مواقع عبور از درب های سردخانه به سرعت درب های سردخانه راببندند و از سیستم اوپراتوری درست پیروی کنند.

۷استفاده از بانک خازن و اینورتر:

استفاده از بانک خازن، اینورتر و راه اندازی نرم می‌تواند از هزینه های هنگفت برق جلوگیری کند و بسیار زیاد باعث جلوگیری از مصرف انرژی برق شود و بتواند به صورت بهینه مصرف را کنترل نماید.